[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

 

تاریخ ۱۵  مهر  ۶۳

شماره ١ /۱۴۸۶۵ /۶

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

نخست‌وزیری

دفتر اجرائی تبصره ٨٢

بودجه سال ۶۲

 

شرکت رادکو

با سلام

عطف باحکام صادره از طرف مراجع ذیصلاح قضائی مبنی بر استرداد اموال سیروس علائی و اقارب بنفع دولت جمهوری اسلامی ایران (فتوکپی احکام پیوست میباشد) بدینوسیله برادر داود دارابی بعنوان امین سهام دولت در شرکت مذکور معرفی میگردند.

خواهشمند است نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده و انتخاب اعضاء هیئت مدیره اقدام و نتیجه را به ایندفتر گزارش فرمائید.

 

[امضا روی مهر رسمی]

دفتر اجرائی تبصره ٨٢

 

[آدرس]

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]