[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم] بیمارستان میثاقیه

طهران میدان فلسطین خیابان ایطالیا

تلفن ۶۵۶۱۳۰۳۹

 

تاریخ ٩ تیر ۵۸

شماره ۴۵۴

پیوست

 

بانک محترم اعتبارات بلوار

چون بموجب ابلاغ شماره ۳۴ /۴ / ۱۸۶۲ -[تاریخ:] ٣١ خرداد  ۵۸ که فتوکپی آن پیوست است موظف به تحویل گرفتن بیمارستان میثاقیه از هیئت‌مدیره آنجا می‌باشد. لذا ضمن معرفی امضای خود خواهشمند است دستور فرمایند پرداخت و دریافت حساب شماره ۵۹۹۵ را فقط در مقابل امضای اینجانب انجام دهند.

موجب تشکر است.

دکترسید عباس پاک نژاد

[امضا]

رونوشت جهت اطلاع پرفسور منوچهر حکیم - مدیریت عامل ریاست بیمارستان

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]