[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] سحر

[تاریخ:] ۱۴ شهریور ١٣٣۴

[شماره:] ۱۴

 

نظم و ترتیب عزاداری

بر خلاف انتظار عده‌ای که همیشه انتظار دارند از آب گل آلود ماهی بگیرند مراسم عزاداری و سوگواری با نظم و ترتیب قابل توجهی انجام گرفت و علاوه بر اینکه در شهر طهران آرامش و نظم برقرار بود بواسطه کثرت جمعیت در قم از طرف فرمانداری نظامی تهران یک گروهان سرباز بقم اعزام گردید و نظم و ترتیب در شهر مزبور هم بطوری رعایت شده بود که موجب شد عده زیادی از اهالی قم تلگرافات تشکری بفرمانداری نظامی مخابره نمودند بطور کلی طبق اطلاعی که از شهرستانها رسیده است در کلیه شهرستانها یزد، اردستان، آباده، تبریز، مازندران و گیلان نظم و امنیت برقرار و در مناطقی که بهائی‌ها سکونت دارند هیچگونه تظاهراتی صورت نگرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]