[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

از: معاونت پرسنلی نزاجا (مد پرسنلی- قوانین)

به: گیرندگان يکم (ز)

شماره: ٣ - ٠٣- ۴۰۲

تاریخ: ٢١ آذر ۱۳۵۸

موضوع: بخشنامه

رونوشت لایحه قانونی منع استخدام کسانیکه متدین بیکی از ادیان اسلام، زرتشتی، کلیمی، عیسوی نیستند در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که در جلسه مورخ ٢٩ آبان ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب اسلامی ایران رسیده و طی نامه شماره  ۴۷- ٠٣- ۴۰۲-  (١٢ آذر  ۵۸) سماجا ۱ (قوانین و مقررات) ابلاغ گردیده جهت اطلاع و اقدام لازم ایفاد می‌گردد.

 

جانشین معاون پرسنلی نزاجا – سرهنگ ستاد آذر شاهین

سرهنگ [عنایتی]

[امضا]

 

طرح قانونی منع استخدام کسانیکه متدین بیکی از ادیان اسلام، زرتشتی، کلیمی و عیسوی نیستند در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

ماده واحد-استخدام کسانیکه متدین بیکی از ادیان اسلام، زرتشتی، کلیمی و مسیحی نیستند در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مطلقاً ممنوع است.

تبصره ۱ – کسانیکه متدین بیکی از ادیان مصرح در این قانون نبوده و قبلاً به استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده‌اند در صورتیکه ارشاد شده و صادقانه اسلام را قبول نمایند کماکان در خدمت ابقاء والا از خدمت اخراج خواهند شد.

تبصره ۲ – بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورتیکه متدین بیکی از ادیان مصرح در این قانون نباشند از دریافت حقوق مربوط محروم خواهند بود مگر آنکه ارشاد شده و صادقانه اسلام را قبول نمایند

. تبصره ۳ – درجه‌داران و کارمندان غیرنظامی و [طراز] آنان و افراد بازنشسته، موظف و مستمری ‌بگیران آنان بعلت استضعاف از شمول تبصره ۲ این قانون مستثنا میباشند.۰

تبصره ۴- ملاک تشخیص ارشاد و قبول دین اسلام ارائه مدرک کتبی از یکی از مراجع تقلید مبنی بر تبری از عقائد و تشرف بدین مبین اسلام و درج مراتب در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور میباشد.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]