[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش شهرستان آباده

آموزش و پرورش بوانات

شماره ۳۴ / ١

تاریخ ٢٢ اسفند ۵۱

پیوست.-----

محرمانه

بانو مهوش کریمی آموزگار دبستان پروانه

طبق شکوائیه مورخ ٢٠ اسفند ۵۱ اهالی سوریان که با پست شهری باین اداره رسیده بر خلاف مقررات و تعهدیکه قبلاً سپرده‌اید علناً تظاهر به بهائیت [مینمائید] چون افراد فرهنگی عموماً باید مردمانی متدین و باایمان باشند و انتساب به فرقه ضاله مضله بهائیت خلاف قوانین جاری کشور میباشد لذا در صورتیکه شکایت اهالی حقیقت نداشته باشد مراتب را صراحتاً اعلام دارید تا اقدامات بعدی صورت نگیرد.

نماینده آموزش و پرورش بوانات

[امضا] شریفی

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]