[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] انسانیت

[تاریخ:]  ۲۳ مرداد ۱۳۲۶

[شماره:]  ۱۷

[صفحه:]  ۴۱ ستون ۲

 

 

نگاهی بدستگاه دولت: نمایندگان مازندران بخوانند

چرا در شهرستانها خونریزی میشود؟!

شاهنشاها

اجرای حکومت نظامي صد در صد برخلاف اصول دموکراسی است شاه دموکرات اجازه اجرای آنرا نخواهند داد این شعار تا رفع این بلای بزرگ تكرار خواهد شد.

این مقاله را فقط برای توجه استانداران و سایر مأمورین خارج از مرکز نوشته و انتظار دارم موضوع و نکات آن مورد دقت و توجه قرار گرفته دیگر سر و صدائی بلند نشود: ارباب ارجمند جراید و خوانندگان گرامی کاملاً اطلاع دارند که چندی قبل در شاهرود جنگ و جدالی بین طوایف بهائی و مسلمان رخ داد و چندین نفر از طرفين مقتول و تاکنون هم معلوم نشده که دادستان معظم کشور نسبت به آن پرونده و احقاق حق طرفين چه اقدامی کرده و چه خاکی بسر بازماندگان شهدای راه تعصب جنگ بنام مذهب ریخته‌اند؟!

من دوستانی از آقایان و بانوان بهائی مسلك زیاد دارم و اغلب هم در خانه‌های ایشان ضمن ادای فریضه دینی اسلامی بحث و انتقاداتی هم کرده و بالاخره تا امروز نه آنها توانسته‌اند مرا متقاعد کنند که امام زمان علیه‌السلام آمده و شهید شده و نه آنان گوش به منطق من داده باور کرده‌اند که ادعایشان بی‌مغز و مدرك است. بگذریم از اینکه اکثر ایشان بمن گفتند و قسم یاد کرده‌اند که چند نفر از رجال هم بھائی بوده و باندهائی در دستگاه دولتی و ملی بخصوص سیاستهای خارجی و بازرگانی دارند!؟

ولی بهر صورت اخیراً در مازندران مهندس شهید زاده یا شهیدی کشته شده و حقیقت قضيه از اینقرار است که شب تولد حضرت حجت علیه‌السلام كارگران کارخانجات شاهی خواسته‌اند، با انعقاد جشن و چراغاني تظاهراتی برحسب معمول سنواتی کرده و در شادی سایر برادران دینی خود شرکت کنند که مرحوم مهندس مذکور گفته است

این چه پدرسوخته و حقه‌بازی است بساط را جمع کنید!؟ افراد متعصب هم با خوراندن سم مسمومش کرده و کولاک دریای بابلسر هم انتقام کشیده يك فرد تحصیلکرده را به دیار بقا فرستاده و شهرت داده‌اند که حضرت امام زمان علیه‌السلام معجزه کرده و باید بهائی‌ها را بکشیم!؟

در نتیجه عده‌ای در شاهی و ساری اعتصاب کرده به خانه چند...

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]