[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] روزنامۀ کیهان

[تاریخ:] ۲۰ دی ۱۳۸۶

 

عماد باقي و تاريخ نويسي به نفع بابيت بهائيان در عصر پهلوي ها

احمد اللهياري

در مجموع با توجه به جهت گيري ها و نوع برخوردها مي توان آمريكا، آلمان، اتحاديه اروپا، سوئد، استراليا، سوئيس، كانادا و انگليس را به عنوان حاميان اصلي بهائيان معرفي كرد و اتريش را پايگاه بهائيان دانست. علاوه بر اينها راديو بي بي سي، راديو فرانسه، راديو آمريكا، راديو اسرائيل نيز با تمام امكانات در اختيار اين فرقه صهيونيستي هستند و سعي مي كنند اين فرقه ضاله در رسانه ها به عنوان يك مذهب معرفي شود.

آمريكا بهائيت را يك «دين» نام مي نهد، آن هم يك دين جهاني! و براي جا انداختن اين طرز تفكر به همراه كشورهاي اروپايي اقدام به چاپ تمبرهايي با عنوان معرفي اديان الهي كرد كه يكي از آنها معرفي بهائيت به عنوان دين بود.

همچنين وقتي بعضي از ايرانيان به صورت غير قانوني و به منظور يافتن كار يا ادامه تحصيل و يا زندگي در اروپا و آمريكا به كشور تركيه و يا پاكستان مي روند و از آنجا براي گرفتن اجازه اقامت و يا مسافرت به آمريكا به نمايندگي آمريكا در پاكستان و تركيه مراجعه مي كنند، به صراحت به آنان اعلام مي شود كه در صورتي اجازه مسافرت يا اقامت براي شما صادر مي شود كه از دين اسلام روي برگردانيد و بهايي شويد و گواهي رسمي از مركز بهائيان پاكستان و تركيه ارائه كنيد! (۱۹۱)

ردپاي بهائيان را در دولت آمريكا نيز به وضوح مي توان مشاهده كرد. فيروز كاظم زاده دبير اجرايي محفل ملي بهائيان - كه در سال ۱۹۲۴ در مسكو از پدري ايراني، متولد شد - در سال ۱۹۹۴ به آمريكا رفت و در پست هايي مانند مشاور دولت آمريكا و استاد دانشگاه هاي «هاروارد» و «ييل» مشغول به كار شد. او استاد امور شوروي سابق و اروپاي شرقي در دانشگاه ييل آمريكا بود.

پس از فروپاشي نظام كمونيستي شوروي، كشورهاي تازه استقلال يافته و همچنين ديگر كشورهايي كه نظامشان كمونيستي بود به عنوان بهترين طعمه براي استكبار مطرح شدند. مردم اين كشورها كه سال ها در اختناق به سر برده بودند و هنوز زمينه هاي مذهبي خود را داشتند با برآمدن هر ندا و صدايي در مورد مذهب به آن جذب مي شدند و اين بهترين فرصت براي انحراف مردم ستمديده بود. آمريكا، انگليس و... با پول هاي بادآورده حاصل از غارت سرمايه هاي ديگر كشورها و اغلب مسلمانان، در همه جا شروع به تبليغ وهابيت و بهائيت نمودند كه از آن جمله مي توان به آذربايجان، قرقيزستان، تاجيكستان و آلباني، اشاره كرد. آنها با فرستادن ميسيونرهاي بهايي و پخش پول، كتاب، بورس تحصيلي و... ميان مردم و خريدن برخي مسؤولان بلندپايه و نشريات خائن آنان توانستند بخشي از اهداف فرقه ضاله را در آنجا ترويج كنند و عده اي از مردم آنجا را از اسلام حقيقي دور نگه دارند.

آنها در آلباني با تدوين كتب درسي جديد ملي در زمينه تربيت اجتماعي و اخلاقي كه با نفوذ متخصصين مؤسسه «امور توسعه و تربيت بين المللي»(۱۹۲) به عنوان مشاور در مؤسسه تحقيقات نظارت آموزشگاهي آلباني همراه، است سعي در تغيير و تحول در روحيات آلبانيايي ها دارند و به همين منظور مجله اي براي كودكان ۳ تا ۷ سال چاپ كردند. كاري گريلو، رئيس مؤسسه نظارت آموزشگاهي آلباني، مي گويد:

«مؤسسه در پي تلاشي است كه چگونه اصول بهائيت در چهارچوب برنامه كاري جديد تربيت اخلاقي ملي گنجانده شود« (۱۹۳)

فرزام اربابي كارشناس مؤسسه امور توسعه و تربيت بين المللي نيز مي گويد:

«معلمين و تحصيلكرده هاي كشور آلباني كه در سمينارهاي مؤسسه امور توسعه و تربيت بين المللي شركت جسته بودند به طور كاملاً آشكار در ارتباط با اهميت گنجاندن بعضي از اصول اخلاقي دين بهايي در هر گونه برنامه اخلاقي آموزشي مردم آلباني صحبت به ميان مي آوردند.» (۱۹۴)

فعاليت هاي خارج از اصول اعضاي فرقه ضاله بهائيت در قزاقستان نيز به حدي بود كه اسقف اعظم شهر آلماتي از فعاليت بهائيان تحت حمايت رژيم صهيونيستي كه در اين كشورها سفارتخانه اي فعال دارند نگران شد و در مصاحبه اي گفت:

«فرقه هاي مشكوك خيلي ثروتمند هستند، با اهداي وسايل زندگي، ماشين و خانه به هوادارانشان افكار خود را تبليغ مي كنند. آنها روي گرداندن از والدين، پايبندي به سازمان و حتي فداكردن خود براي سازمان را تبليغ مي كنند. » (۱۹۵)

بهائيان كه سال ها مشرق الاذكارشان در عشق آباد تركمنستان توسط كمونيست ها به موزه تبديل شده بود، پس از فروپاشي شوروي، مجدداً مشرق الاذكار را بازگشايي كردند و با نفوذ بهائيان معروفي چون احسان يارشاطر در دولت به فعاليت هاي تخريبي خود ادامه مي دهند. احسان يارشاطر به عنوان مشاور فرهنگي رئيس جمهور تركمنستان در اين كشور فعاليت مي كند (۱۹۶) و اين در حالي است كه رئيس بزرگترين كتابخانه اين كشور نيز بهايي است. (۱۹۷)

بهائيان گريخته از ايران با حربه پول سعي در جذب و جلب و سازماندهي يك جبهه مخالف عليه جمهوري اسلامي را دارند. آنها از طريق دادن وام، كمك براي گرفتن پناهندگي و ديگر تمهيدات سعي در جذب برخي از عناصر ساده انديش دارند. آنان شبكه هاي خبري، ماهواره اي وابسته به صهيونيسم را دراختيار گرفته اند و به زعم خود مي كوشند تا از بهائيان يك چهره مظلوم كه در جمهوري اسلامي مورد آزار و تعدي هستند، ارائه كنند.  ...

همچنين در سررسيد سالنامه زنان كه از سوي «دفتر نشر و توسعه» تهران به كوشش نوشين احمدي خراساني در سال ۱۳۸۰ به چاپ رسيد، بيوگرافي مختصر طاهره قره العين و رستمه [رستمعلی] از سران شورش بابي ها در ۱۲۹۹ قمري و برخي ديگر از زنان فرقه ضاله بهايي كارگزار رژيم طاغوت درج و چاپ شده و سعي شده است براي اين افراد در كنار ساير زنان برجسته اديب و هنرمند وجهه اي ملي و بين المللي كسب شود. (۱۹۸)

از ديگر فعاليت هاي بهائيان كه در دوران تساهل و تغافل فرهنگي و سياسي در جمهوري اسلامي ايران صورت گرفت، مصاحبه كريستين امانپور(۱۹۹) - خبرنگار جاسوس و بهايي زاده - با آقاي محمد خاتمي رئيس جمهور وقت و مطرح كردن فريدون فروغي مبتذل خوان و ترانه سراي بهايي در قالب انتشار كتب و كاست هاي او بوده است.

و در سايه همين ديدگاه فرهنگي بيمار دوران تساهل، گروه هنري تريون وابسته به بهائيان از يازدهم تا چهاردهم آبان ۱۳۷۹ در محل تالار سوره اصفهان متعلق به حوزه هنري اقدام به برگزاري كنسرت كردند (۲۰۰)

من به اين دليل كه در خارج از كشور اقامت طولاني نداشته ام، از جزئيات و چگونگي فعاليت بهائيان عليه جمهوري اسلامي اطلاع كافي ندارم. به همين سبب شايسته است تا ايرانيان مسلمان خارج از كشور تجارب و اطلاعات خود در اين مورد را به رشته تحرير درآورند و مردم را از عملكرد خائنانه آنها آگاه كنند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۹۱- روزنامه جمهوري اسلامي، مورخه ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۸۲، ص .۱۲

۱۹۲- هر دو مؤسسه «امور توسعه و تربيت بين المللي» ديناچ سوئيس و آكادمي كاندج با حمايت مالي و مديريت اجرايي بهايي اداره مي شود. ايرج آيمن رئيس مؤسسه امور توسعه و تربيت بين المللي است و فرزام ارباب كارشناس مؤسسه و پرن وراي كلماني بازرس كل آموزش پيش دبستاني، در تأسيس مؤسسه نقش كليدي ايفا كرده اند.

۱۹۳- فعاليت بهائيان در كشور آلباني، ترجمه دكتر مهدي كافي، بي تا، بي نا.

۱۹۴ -همان.

۱۹۵- خبرگزاري ج. ا. ا، بولتن «ايران در رسانه هاي بيگانه»، ش ۲۹۹، مورخه  ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۷۴

۱۹۶- حاميان شيطان، پيشينه عملكرد بهائيت و تكاپوي آن در جهان معاصر برضد اسلام و ايران، بي نا، ۱۳۸۴، ص .۱۲

۱۹۷- همان.

۱۹۸- خبرنامه داخلي، شماره .۳۳۶۳د، مورخه  ۱۶ / ۳ / ۱۳۸۰

۱۹۹ -كريستين امانپور، خبرنگار شبكه تلويزيوني «سي. ان. ان» آمريكا، يك بهايي است. پدرش كه از اهالي منطقه سروستان فارس بود به «كاپيتان امانپور» شهرت داشت. براساس گزارش خبرگزاري فارس به نقل از عبدا لله شهبازي، محقق و مورخ تاريخ معاصر، پدر كريستين در زمان رضاخان، با بهره گيري از نفوذ دوستان و آشنايان خود به استخدام دولت در مي آيد. در دوران جنگ جهاني دوم به دليل قحطي و كمبود شديد غله، مأمور خريد گندم از كشاورزان مي گردد. براساس مدارك موجود، او در اين مأموريت با صداقت عمل نمي كند و با دريافت رشوه به برخي از گندمكاران اجازه مي دهد تا گندم خود را احتكار كنند و در بازار آزاد به چند برابر قيمت به فروش برسانند. كاپيتان امانپور بزودي واز رهگذر دريافت همين رشوه ها ثروت فراواني به چنگ مي آورد و با بخشي از آن يكي از تپه هاي واقع در حوالي خيابان فرشته به نام «امانيه» را خريداري مي كند، اما بزودي رشوه گيري وي افشا مي شود و او با كيفرخواست صادره روانه زندان مي گردد. اما مدت زيادي در زندان نمي ماند و به مدد بهائيان با نفوذ از زندان رهايي مي يابد و به خارج از كشور مي رود و در كشور مصر سكني مي گزيند و به جاسوسي براي رژيم اشغالگر قدس مي پردازد. كاپيتان امانپور كه قبل از خروج از ايران همسرش را طلاق داده بود در خارج از كشور با يك زن انگليسي ازدواج مي كند كه «كريستين» و يك دختر ديگر به نام «ليزي» محصول اين ازدواج هستند. «ليزي» خواهر كريستين امانپور به كار تهيه كنندگي فيلم اشتغال دارد و با شبكه جهاني تلويزيوني انگليس همكاري مي كند. «ليزي» پس از مدتي تصميم به تحصيلات دانشگاهي گرفت و در دانشگاه «رودآيلند» آمريكا ثبت نام كرد، اما بزودي پشيمان شد، ولي چون شهريه دانشگاه را پرداخت كرده بود و نمي توانست آن را پس بگيرد، خواهر خود كريستين امانپور را به جاي خود به اين دانشگاه فرستاد. كريستين امانپور در آمريكا به روزنامه نگاري روي آورد و در سال ۱۹۸۳ به عنوان خبرنگار شبكه خبري تلويزيون «سي. ان. ان» استخدام شد. وي در زمان جنگ بوسني به اين سرزمين رفت و از صحنه هاي نبرد گزارش هاي زنده اي براي تماشاگران اين تلويزيون ارسال داشت. همين امر موجب شهرت كريستين امانپور شد. او در سال ۱۹۹۸ با جيمز روبين سخنگوي وقت وزارت امور خارجه آمريكا ازدواج كرد.

۲۰۰- بولتن اخبار روزانه، ش .۳۲۶۴د، مورخه ۶ / ۹ / ۱۳۷۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]