[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] بامداد

[تاریخ:] ۱۷ مرداد ۱۳۵۸

[شماره:] ۷۸

 

هنگامی‌که روحانیت شیعه خود ستمکار می‌شود.

در طوفان مذهبی معاصر شیعه، مذهب عقاید مختلف و مذهب ضد قدرت، تاریخچه‌ی خود را هم چون اسطوره‌ای دوباره به پا کرده است. برای امام احتیاجی به اعمال قدرتی موقت به‌قصد پذیرفته شدن نیست کافیست که قطب مذهبی باشد. برای شیعیان، دنیا در موقعیت فعلیش قادر به شناخت امام نیست. وقتی از شریعتمداری سئوال شده بود: «شنیده‌ایم که جمعیت فریاد می‌زند، شاه خمینی است» او پاسخ داد: «ما که نقشی این‌چنین والا داریم چه احتیاجی به رفتن به دنبال مقام‌های فریبنده و کاذب و قدرت‌های صرفاً ظاهری داریم؟» در اینجا او از زبان خالص مذهب سخن می‌گوید.

...عکس‌العمل متأخر و اجتماعی‌تر در برابر روحانیت «رسمی شده»> جنبش بابیه در نیمه قرن نوزدهم و در زمان سلطنت سلسله قاجار است. جنبشی با ابعاد یک قیام واقعی مردم عامی که شاهان قاجار به کمک شیعه‌ی مستقر و با کشتار و شکنجه به آن پایان می‌دهند. اما امروز، این مشارکت مذهبیون به دلیل عاشقانه بودن و‌صلت جدید انقلاب ایرانی و اسلامی شیعی، به شدت نفی می‌شود.

«بابیه» در زمان سلطنت محمدشاه (۱۸۴۷- ۱۸۳۴ میلادی) تولد می‌یابد. مبلغ این مذهب جدید جوانی شیرازی به نام «محمدعلی» است. به خود نام «باب» به معنای «در» می‌دهد. او در آن زمان به یک خواسته‌ی عمیق ایرانیان که دگرگونی روحانیت جامعه است پاسخ می‌دهد. باب ملاها را مقصر می‌خواند و طالب آشتی عقاید مختلف مذهبی کلیمی، مسیحی و مسلمان می‌شود.

ادامه دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]