[برای وضوح بیشتر فقط بخشها و نامهایی که مربوط به افراد بهائی است ذکر شده است]

 

[روزنامه] اطلاعات

مجلس

شنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۳۵۹ – شماره ۱۶۲۳۷

 [صفحه:] ۳

 

در گیلان، از گیله زن و گیله مرد، چه دیدم؟

نوشته: آیت‌الله خلخالی

 

به‌مجرد ورود به گیلان اسلام و ایمان و قرآن را در حال اوج که مانند پتک گران بر فرق منافقان و مجاهدان خلق کوبیده می‌شود دیدم.

سیل جمعیت، بزرگ و کوچک در حال خروشان و جوشان که به استقبال از خادم خود آمده بودند با تکبیر و درود بر خمینی گوش اجنبی‌پرستان را کر می‌کرد و به تمام اراجیف گویان و نغمه خوانهای ناموزون می‌گفت که سرزمین گیلان مهد شیران و بیشه یلان بوده و خواهد بود...

 

...گیلان زمین می‌گوید همانطوریکه دکتر حشمت آن سردار جان‌بکف لاهیجانی تسلیم روسیه بلشویکی نشد و به حیله و نیرنگ‌های احسان الله‌ خان و حیدر عمو اغلو سر تسلیم فرود نیاورد و بر سر دار رفت، ما نیز مانند او تسلیم نفاق‌افکنان و اهریمن‌صفتان نخواهیم بود، گیلان زمین با مشت گره‌کرده می‌گوید که من فرزند خلف میرزا کوچک خان هستم و تا آخرین نفس با مخالفان راه میرزا تا جان دارم آشتی نخواهم کرد. همانطوریکه میرزا کوچک خان در مقابل حیله‌ها و تزویر‌های حیدر خان با رشادت مقابله کرد و آخرالامر او و یاران او را به جزای عمل ننگین خود رسانید و او را کشت ما نیز در مقابل تجزیه‌طلبان و متجاهدان و فدائیان خلق با همان معامله رفتار خواهیم کرد.

میرزا کوچک خان در مقابل فشار قدرت بهائیان که می‌خواستند احسان الله خان را بر او تحمیل کنند زیر بار این ننگ و نیرنگ نرفت. گیله‌مرد نیز این ننگ را به هیچ قیمتی قبول نخواهد کرد. کسانیکه به میرزا کوچک خان از پشت خنجر زدند و او را تنها گذاشتند و به‌طرف پهلوی خائن روی آوردند تا عنوان سردار ظفر را برخود بگیرند همیشه در تاریخ گیلان رسوا خواهند بود...

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]