منوچهر خاضعی

متولد ٢١ شهریور ١٣٠٣ در قزوین

در تاریخ ٧ مرداد ۱۳۶۰ در تبریز تیرباران شد

 

منوچهر خاضعی در یک خانوادۀ بهائی متولد شد. دوران کودکی را در قزوین سپری کرد. در دوره جنگ جهانی دوم در شهرهای مختلف ایران به کار مشغول بود. مدتی به عنوان مترجم در شهر تاکستان در نزدیکی قزوین استخدام شد. در سال ١٣٢٣ در پالایشگاه نفت آبادان شروع به کار کرد و پس از آن در استان خوزستان مشاغل مختلف داشت. پس از بازنشستگی به تبریز رفت و در سال ۱۳۵۸ به عضویت محفل روحانی محلی[۱] تبریز انتخاب شد.

در روز ٢ اردیبهشت ۱۳۵۹ در هنگام جلسه‌ای با جوانان بهائی و معلمان مدرسه دستگیر شد و او را به زندان تبریز بردند.  در ٧ مرداد ۱۳۶۰ همراه با هشت بهائی دیگر تیرباران شدند - الله‌وردی میثاقی، مسرور دخیلی، عضو هیئت معاونت[۲]، و شش عضو دیگر محفل تبریز، حسین اسدالله زاده، عبدالعلی اسدیاری، اسماعیل زهتاب، پرویز فیروزی، مهدی باهری و حبیب‌الله تحقیقی.  خانوادهایشان روز بعد با خبر شدند. جسد آنان را ه خانواده‌هایشان ندادند، و احتمالاً مأمورین دولتی آن‌ها را به خاک سپردند.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)

 

 

 

[۱]  محفل روحانی محلی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر شهر یا روستا انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن محل است.

[۲] هیئت معاونت: افرادی که با تصمیم هیئت مشاورین قاره‌ای برای دوره‌ای پنج‌ساله انتصاب می‌شوند و در حیطه فعالیتشان که معمولاً شامل نواحی کوچک‌تر در یک کشور است، به تشویق افراد و تحکیم جوامع بهائی می‌کوشند.  معاونین در ارتباط با محافل روحانی محلی نقش مشورتی دارند.