منوچهر فرزانه مؤید

متولد ۵ شهریور ۱۳۰۶ در تهران

در تاریخ ١٨ تیر ۱۳۶۱ در قزوین اعدام شد

 

منوچهر فرزانه مؤید پس از تکمیل دورۀ دبیرستان، در رشتۀ بانکداری و امور مالی از دانشگاه آبادان لیسانس گرفت. در سال ۱۳۴۳ در بانک اعتبارات ایران و فرانسه در تهران استخدام شد. ده سال بعد، در سال ۱۳۵۳ به قزوین رفت و در آنجا عضو محفل روحانی محلی[۱] شد. در سال ۱۳۵۸ به عنوان رئیس بانک به شیراز منتقل شد. در مدتی که در شیراز بود، عضو هیئت مساعدین[۲] بود. در اوایل انقلاب اسلامی، او را پس از ١٨ سال خدمت در بانک، به اجبار بازنشسته کردند.

در روز ١١ اردیبهشت ۱۳۶۱ در هنگام سفر به قزوین بازداشت شد.  او را به زندان چوبیندر بردند و دو ماه بعد در روز ١٨ تیر ۱۳۶۱ به همراه سه بهائی دیگر، جدیدالله اشرف، محمد منصوری و محمد عباسی اعدام شدند. اجساد آنان در دهکدۀ ککین در ۵۰ کیلومتری قزوین، در حضور خانواده به خاک سپرده شد.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)

 

 

 

[۱]  محفل روحانی محلی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر شهر یا روستا انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن محل است.

[۲] مساعدین: اعضای هیئت‌های معاونت، افرادی را با عنوان مساعد انتصاب می‌کنند تا آن‌ها را در انجام وظایفشان در سطح محلی کمک کنند. هیئت معاونت: افرادی که با تصمیم هیئت مشاورین قاره‌ای برای دوره‌ای پنج‌ساله انتصاب می‌شوند و در حیطه فعالیتشان که معمولاً شامل نواحی کوچک‌تر در یک کشور است، به تشویق افراد و تحکیم جوامع بهائی می‌کوشند.  معاونین در ارتباط با محافل روحانی محلی نقش مشورتی دارند.