[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جمهوری اسلامی ایران

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

سازمان سنجش آموزش کشور

پیوست-----

واحد-----

 

مدیرکل محترم دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش

سلام علیکم

احتراماً عطف به نامه شماره [سابقه] ۱۰۸۷۰ / ۴۵۰ مورخ ۳۰ آبان ۱۳۷۴ در خصوص پژمان فلاح به اطلاع میرساند که بر اساس ضوابط داوطلبان متدین به یکی از ادیان رسمی کشور (اسلام – کلیمی – مسیحی و یا زرتشتی) حق ثبت نام و شرکت در آزمونهای ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را خواهند داشت.

حسین توکلی

معاون اجرایی

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی تاریخ در بالای صفحه]

آقای سعیدی- ۲۰ آذر ۱۳۷۴

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

آقای آرین فر با شیراز مکاتبه فرمایئد که از ثبت نام نامبرده ممانعت کنند

۱۱۹۷۲ / ۴۵۰

۲۱ آذر ۱۳۷۴

[امضا]

۲۲ آذر ۱۳۷۴

[آدرس]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]