[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

دادسرای انقلاب اسلامی

شهرستان میاندوآب

شماره ٢٣٠٨

تاریخ ۱۶ دی ۵۹

پیوست

 

ریاست محترم اداره ثبت و اسناد املاک میاندوآب             

مقرر فرمائید تا اطلاع ثانوی از خرید و فروش اموال غیر منقول اعضاء فرقه ضاله بهائیها جلوگیری فرمائید.

سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی میاندوآب

جوادی

[امضا]

رونوشت دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۴

[ناخوانا] شماره ۵

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]