[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره: ۲۴۸٧۵

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۶۴

پیوست -----

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداری

سازمان منطقه‌ای بهداری استان یزد

 

بسمه تعالی

یا من اسمه دواء و ذکره شفاء

[مهر][خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار]

آقای دکتر جلال وحدتی – داروساز

سازمان منطقه‌ای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استان یزد

 

بازگشت به تقاضای مورخ ۱۷ آذر ۱۳۶۴ جنابعالی بدینوسیله اشعار میدارد طی نامه شماره ۱۵۵ /م- ۱۱ آبان ۱۳۶۴ در مورد امکان اشتغال شما در این استان از اداره کل امور دارو کسب نظر شد که طی نامه شماره ۱۶۵۲۲/[؟] ۶/۵/د -مورخ ۲۷ آبان ۱۳۶۴ رأی کمیسیون قانونی امور داروخانه‌ها مبنی بر مخالفت با صلاحیت شما واصل گردید در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با آن اداره کل تماس حاصل نمائید.

دکتر سید جلال پورهاشمی

مدیرعامل

[امضا]

[مهر]

رونوشت: مدیریت امور داروئی سازمان

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]