[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

سازمان بهشت رضا (ع)

 

[آرم]

شهرداری مشهد

 

شماره: ۸۷۹۳/۱۸

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۸۴

پیوست: -----

 

بسمه تعالی

به: حوزه انتظامی پنج مشهد

از: سازمان بهشت رضا (ع)

موضوع: دفن جسد وابسته به فرقه بهائیت

 

با سلام

احتراماً طبق گواهی دکتر مجید دهنوی خانم سیمین گلشنی فرزند عزیز‌اله و خدیجه به شماره شناسنامه [حذف شده] متولد ۲۴ بهمن [حذف شده] در مورخ چهاردهم اسفند ماه [حذف شده] بعلت سکته مغزی در مشهد فوت نموده. طبق اعلام آقای حشمت‌اله بهشاد با شماره شناسنامه [حذف شده] که مدعی است از منسوبین (همسر) متوفی می‌باشد نامبرده وابسته به فرقه بهائیت بوده، نظر به اینکه دفن بهائیان در گورستان مسلمین بر خلاف شرع اسلام می‌باشد، دستور فرمائید ضمن رعایت ضوابط جسد فوق‌الذکر بوسیله متقاضی و بدون علائم در محل تعیین شده دفن گردد% ر

[مهر رسمی] مرشد زاده - مدیرعامل سازمان بهشت رضا [امضا]

 

[آدرس]

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]