[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره ٢١٢٠

تاریخ ٣٠ شهریور۶۲

پیوست-----

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

شهرداری شهرستان تنکابُن

 

بسمه تعالی

 به- شرکت تعاونی محترم صنف لوازم خانگی تنکابن

از- امور اصناف شهرداری تنکابن

سلام علیکم/ چون باید کالای سهمیه‌بندی بین افراد مؤمن و معتقد به جمهوری اسلامی توزیع گردد آن شرکت موظف است به محض وصول این دستورالعمل هیچگونه جنس سهمیه‌ای دولتی به افراد بهائی تحویل ندهند، عضویت آنها را اخراج نمائید.%

برادر شما مجتبی میر عباسی

شهرداری تنکابن

[امضا روی مهر رسمی]

[یادداشت خطی در پایین صفحه]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]