[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

شهرداری نوشهر

شماره ۱۱۲۴۱

تاریخ ۳۰ مرداد ۶۴

پیوست -----

 

از:

به: آقای علیرضا خانلری

موضوع:

پاسخ تقاضای مورخه ٢٨ مرداد ۶۲ در خصوص علت عدم موافقت صدور جواز کسب در حرفه عکاسی باطلاع میرساند.

بر اساس مذاکره با مقام محترم استانداری قرار شد در مورد صدور پروانه کسب برای فرقه ضاله (بهائیت) بخشنامه‌ای صادر و ارسال دارند در نتیجه شهرداری تا اطلاع ثانوی از دادن جواز کسب بشما معذور است. م

جهانگیر واحدی

شهردار نوشهر

[امضا]

١ مهر ۶۴

[مهر رسمی]

[تعرفه اداری پرداخت شد]

[مهر:] رونوشت برابر با اصل ابرازی است

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]