[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداری

تاریخ [ناخوانا]

شماره [ناخوانا]

پیوست-----

 

ای پیامبر به بندگانم بگو که به بهترین وجه سخن بگویند. قرآن کریم

 

اداره کل کارگزینی

بازگشت بنامه شماره ۷۶۱۰/ ۴[تاریخ:] ٣٠ اردیبهشت ۶۱ اشعار میدارد:

١ – طبق فتوای اکثر مراجع منجمله حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی پرداخت حقوق به افرادیکه وابسته به فرقه ضاله بهائیت میباشند از بیت‌المال دولت جمهوری اسلامی ایران ممنوع میباشد لذا برقراری ارتباط و پرداخت حقوق و مزایای از طریق لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی درمانی و بهداشتی مصوب ۲۴ آذر ۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به افراد مذکور با فتاوی علمای اعلام مغایرت دارد.

٢ – چون امکان برقراری ارتباط از طریق لایحه مذکور، افراد فوق‌الذکر مقدور نمیباشد گواهی انجام خدمت نیز نمیتوان برای آنان صادر کرد و ضمناً معافیتی نیز در این زمینه در قانون پیش‌بینی نشده و بموجب ماده ۵ لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی درمانی و بهداشتی قبل از انجام خدمت موضوع قانون تحویل مدارک تحصیلی و یا تأیید به آن به‌وسیله مؤسسات آموزشی و مقامات معالجه دیگر ممنوع است.

٣ – برای رفع مشکل موجود وزارت بهداری راه حلی انتخاب و در اصلاحیه‌ایکه تهیه نموده گنجانیده است و در نظر دارد آنرا به هیأت دولت تقدیم دارد.

دکتر نور احمد لطیفی

معاون نظارت و پارلمانی

[امضا]

١٢ خرداد ۶۱

[امضا]

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]