[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جمهوری اسلامی ایران

وزارت دفاع ملی

از: -----

به: -----

موضوع: -----

(تلفن: -----)

شماره: -----

تاریخ: -----

پیوست: -----

 

طرح قانونی منع استخدام کسانیکه متدین بیکی از ادیان اسلام، زرتشتی، کلیمی و عیسوی نیستند در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.

ماده واحده – استخدام کسانیکه متدین بیکی از ادیان اسلام، زرتشتی، کلیمی و مسیحی نیستند در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مطلقاً ممنوع است.

تبصره ۱- کسانیکه متدین بیکی از ادیان مصرح در این قانون نبوده و قبلاً به استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده‌اند در صورتیکه ارشاد شده و صادقانه اسلام را قبول نماید کماکان در خدمت ابقاء والا از خدمت اخراج خواهند شد.

تبصره ۲- بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورتیکه متدین بیکی از ادیان مصرح در این قانون نباشند از دریافت حقوق مربوطه محروم خواهند بود مگر آنکه ارشاد شده و صادقانه اسلام را قبول نمایند.

تبصره ۳- درجه‌داران و کارمندان غیرنظامی همطراز آنان و افراد بازنشسته، موظفین و مستمری بگیران آنان استضعاف از شمول تبصره ۲ این قانون مستثنی میباشند.

تبصره ۴- ملاک تشخیص ارشاد و قبول نمودن اسلام ارائه مدرک کتبی از یکی از مراجع تقلید مبنی بر تبری از عقاید قبلی و تشرف بدین مبین اسلام و درج مراتب در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور میباشد.

در کمیسیون شماره ۱ شورای انقلاب جمهوری اسلامی مورخه ۲۹ آبانماه ۵۸ تصویب شد.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]