[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان

اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان

خواهشمند است در پاسخ بشماره ممیز اشاره شود

شماره / ٧٠۵٧ ف

تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۳

پیوست -----

 

به آقای لیدر تبیانیان

از: اداره آموزش و پرورش سمنان

موضوع -----

عطف به تقاضای مورخ ۲۵ فروردین ۱۳۶۳ بدینوسیله باطلاع میرساند باستناد دستورالعمل رونوشتی شماره ۱۵ /۳۱۷۰ - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۳ اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان نمی‌توانید بصورت داوطلب آزاد در امتحانات نهائی با توجه به گواهی مورخ ۱۵ فروردین ۱۳۶۳ هنرستان فنی شهید دکتر عباسپور شرکت نمائید.

نجار

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]