[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[برگرفته از سایت:] سرویس خبری جامعه بهائی

[تاریخ:] ۱۳ بهمن ۱۳۸۷ (١ فوریه ٢٠٠٩)

 

آخرین خبر دربارۀ آقای مسعود عطائیان در قائم شهر

آخرین خبرها از ایران

آقای مسعود عطائیان ساکن قائم شهر که بعد از تفتیش منزلش از طرف مأمورین وزارت اطلاعات، در تاریخ ۲۸ آبان ۱٣۸۷ دستگیر شد، برای اولین بار توانسته است که با خانواده خود یکبار ملاقات و ۵ مکالمۀ تلفنی داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]