[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

مرکز پزشکی شهید لبافی‌نژاد

خیابان پاسداران بوستان نهم.

تهران

چشم پزشکی

[اسم و آدرس مرکز پزشکی شهید لبافی‌نژاد به انگلیسی]

آقای دکتر ساله

پس از سلام

 

آقای فریدون شمالی را هر طور می‌دانید عمل کنید. فقط باید مطمئن شد که التهاب متوقف شده است که پس از عمل تریکیازیز و یا انتراپیون باقی نماند در صورتیکه وضع پلک ثابت شد میتوان پیوند اقدام کرد.

جراری

١٨  آذر  ۶۳

 

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

بسمه تعالی

محرمانه

[ناخوانا] با توجه به مذاکرات تلفنی مرتضوی چون آقای فریدون شمالی طبق اعترافات شخصی وابسته به فرقه صهیونیستی بهائی است، پیوند قرینه [شرعی] نیست

[اسم ناخوانا]

 

[تعدادی یادداشت دستنویسی با تاریخ در پایین و حاشیه صفحه] [ناخوانا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]