[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم] شاهنشاهی

وزارت راه

راه‌آهن دولتی ایران

 

اداره / ناحیه: -----

شماره: -----

تاریخ: -----۱۳۴

پیوست: -----.

 

۲۵ /۵۱۷۶ – ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۴۱

اداره کارگزینی راه‌آهن دولتی ایران

چون آقای عباس قوامی ۱۳۹۸ – ک – ۳۸۱۰/ ب در برگ درخواست کار خود مذهب را بهائی قید کرده بود از طرف آن اداره صدور احکام او مورد اشکال واقع شد لذا نامبرده در صدد شکایت بر آمده و با نخست وزیری مکاتبه نمود که منتج بصدور نامه شماره ۲ /۱۳۴۴۷- ۱۲ دیماه ۳۷ نخست وزیری بعنوان آن اداره گردید و آن اداره طی نامه شماره ۱۳۳۳۹۳ /۱۱۵۱ / ۲۴۵۸۵ – ۴ بهمن ماه ۳۷ پاسخ نخست وزیری را داده‌اند و چون دیگر دستور اقدام از طرف نخست وزیری صادر نگردید موضوع مختومه تلقی می‌گردد و از گواهی کلیه مدت خدمت مشارالیه معذور است.

از طرف مدیرکل بازنشستگی کشوری. مصطفی کاظمی

۱۶۶۸۹ - ۲۲ خردادماه ۱۳۴۱

رونوشت جهت اطلاع به اداره ارتباطات راه‌آهن فرستاده می‌شود خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را به آقای عباس قوامی ابلاغ نمایند.

 

رئیس اداره کارگزینی - ورنوس

رونوشت جهت اطلاع آقای قوامی ارسال میگردد.

رئیس اداره ارتباطات و علائم. - آرام [امضا]

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

۲۱۵۸ – ۲۴ اردیبهشت ۴۱

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]