[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] جمهوری اسلامی

[تاریخ:] یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۶۴ - ۲ ربیعالاخر ۱۴۰۶

[شماره:] ۱۸۹۷

 

با امضاء قطعنامهای:

آمريکا و همدستانش در مجمع عمومی سازمان ملل از تروریستها و جاسوسهای ایرانی حمایت کردند

سرمقاله

حامیان ابقاء اسرائیل در سازمان ملل ایران اسلامی را محکوم میکنند

بسم الله الرحمن الرحیم

سازمان ملل یکبار دیگر بازیچه آمریکا شد و آنچه را که واشنگتن و برخی همدستانش مدتها بر روی آن تبلیغات میکردند و راه بجائی نبرده بودند، این بار بنام سازمان ملل اعلام گردید. شب شنبه، آمریکا، اسرائیل، فرانسه، انگلیس و عراق و ۴۸ کشور دیگر همدست آمریکا با تصویب یک قطعنامه نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران اظهار نگرانی کردند. در جریان رای گیری نمایندگان ۳۳ کشور غایب بودند و ۴۳ کشور نیز به این قطعنامه رای ممتنع دادند...

...آنها با این صف آرائی آمریکا و همدستانش بار دیگر دریافتند که اولا سازمان ملل براحتی میتواند ملعبه قدرتهای استکباری قرار گیرد. سازمان ملل بهمین سادگی در جهت حمایت از جنایتکارانی که خون مردم بیگناه را در کوچه و بازار بر زمین ریختند، مورد سوء استفاده واقع شد. آمریکا برای جاسوسانی که با رژیم اشغالگر صهیونیستی در ارتباط بودهاند، اشک تمساح میریزد و همدستانش را به اطاعت کورکورانه و تبعیت بیچون و چرا در این زمینه وادار میکند.

مجمع عمومی سازمان ملل در جریان تصویب قطعنامه شب شنبه، نه تنها از پشت پرده و بلکه بطور آشکار و علنی توسط آمریکا و همدستانش رهبری میشد و این آشکارترین نمود سوء استفاده استکبار از سازمان ملل تلقی میشود. اما بهر تقدیر یک انقلاب نمیتواند در برابر دشمنانش بیتفاوت بماند و جا دارد که نسبت بآنها برخوردی متناسب بالياقت و عملکردشان داشته باشد. خوشبختانه نخست وزیر و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این زمینه صراحتاً قصد ایران اسلامی را در مورد تجدید نظر در روابط با کشورهایی که در این زمینه در مقابل ملت قرار گرفتهاند، اعلام داشتهاند این اقدام مثبتی است که میتواند زمینه ساز حرکتهای مثبت و مفید دیگری در زمینههای سیاسی - اقتصادی واقع شود تا دشمنان اسلام و انقلاب دریابند، موضع گیری آنها علیه یک انقلاب، هرگز بدون جواب نخواهد ماند و دولت خدمتگزار به تبعیت از ملت، با آنها برخورد قاطعانهای خواهد داشت.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]