[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] جمهوری اسلامی

[تاریخ:] چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۶۵- ۵ محرم ۱۴۰۲

[شماره:]۲۱۱۲

سال هشتم
 

با تصویب مجلس شورای اسلامی آموزشگاههای غیرانتفاعی موظف به تطبيق برنامه‌های خود با قوانین و مقررات آموزش و پرورش شدند

بخش خبری جمهوری اسلامی:

مجلس شورای اسلامی صبح دیروز به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به ریاست آقای کروبی نائب رئيس ادامه یافت...

مذاکرات مجلس

پس از سخنان پیش از دستور و قرائت تذکرات نمایندگان مجلس به مسئولین اجرائی کشور مجلس وارد دستور شد و بحث پیرامون لایحه بازسازی کانون وکلای دادگستری که در جلسه قبل باقی مانده بود با حضور اعضای شورای نگهبان ادامه یافت. در ابتدا ماده ۱۰ قرائت شد و چون پیشنهادی نداشت اصل آن بشرح زیر از تصویب گذشت:

ماده ۱۰- هیات بازسازی در موارد زیر تصمیم به انفصال دائم وکیل دادگستری از عضویت کانون وکلا خواهد گرفت...

...۶- عضویت در فرقه ضاله که به اجماع مسلمین، خارج از اسلام شناخته شده‌اند و یا عضویت در سازمانهائی که مرامنامه و اساسنامه آنها بر نفی ادیان الهی مبتنی باشد...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]