[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[مجله:] تهران اکونومیست

[تاریخ:] ۶ دیماه ۱۳۳۶

[شماره:] ۱۲۵

 

دولت مستقل بهائیهای جهان

پس از تشکیل دولت یهودی اسرائیل بعد از هزارها سال اکنون بهائیهای جهان بفکر افتاده‌اند در افریقای جنوبی حکومتی برای خود بوجود بیاورند تا از بیمهریهای حکومتها خلاصی یافته دیگر در اقلیت قرار نگیرند بلکه خود در یک نقطه جهان اکثریت داشته باشند. بقرار اطلاع قسمت اعظم فعالیتهای این کار وسیله سرمایه‌داران بهائی کشورهای مختلف انجام میگیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]