[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[مجله:] خواندنیها

[تاریخ:] ۵ آذر ۱۳۳۶

[شماره:] ۲۰

 

پس از مرگ شوقی افندی رهبر بهائیان جهان و خبر خبرگزاری رویتر در مورد وی بعضی‌ها خیال داشتند که باز مسئله بهائیان را در تهران مطرح سازند و جنجالی در اطراف آن بر پا نمایند و در مجلس و مطبوعات هم منعکس ساختند لکن بعدا متوجه شدند که دیگر زمینه برای این قبیل اقدامات آماده نیست و موقع مساعد نمیباشد و فعلا از جائی کمکی برای پرورش این افکار نمیشود لذا از دنبال کردن موضوع اجتناب جستند.

«واهمه»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]