[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] مجله فردوسی

 

این پزشک را به عیادت بیماری دعوت کردند

[عکس] عکس دیگری از جسد دکتر برجیس چند لحظه بعد از وقوع قتل

بقیه صفحه ۸

قاتلین تصمیم داشتند نه نفر از بهائیان کاشان را به قتل رسانند و در این تصمیم دکتر برجیس مقدم بر دیگران شده است موقعیکه از کسان مقتول سئوال شد وقتی این خبر بگوش شما رسید چه حالی به شما دست داد؟

در جواب گفتند: البته ما نیز طبق اصول انسانیت و فامیلی از قتل ناجوانمردانه برادر و پدرمان متأثر شدیم ولی از اینکه او در راه انجام وظیفه وجدانی و اجتماعی و عقیده‌اش شهید شده است خیلی خوشوقت بوده و از سعادتی که نصیب او گردیده است بینهایت مسروریم فقط از خدا مسئلت مینمائیم که همه را براه راست هدایت فرماید.

باید در نظر داشت که قتل و غارت و تبعید و اسارت بابیان در بدو ظهور این دیانت و شکنجه و آزار بهائیان تا سی چهل سال قبل متداول و معمول بوده و داستانهای بسیاری در این باره در تواریخ و کتب برشته تحریر آمده است.

حتی در آنموقع رسم این بود که هر گاه میخواستند مستمسکی برای قتل بیگناهی پیدا کنند او را متهم به پیروی از این دیانت مینمودند.

ولی این روش بعدها در ایران متروک گردید و با بوجود آمدن قوانین بین‌المللی مانند منشور آتلانتیک و قانون آزادی حقوق بشر و امثالهم از کلیه اقلیت‌ها و صاحبان عقایدی که فعالیت آنان مضر بمصالح کشور نباشد رفع مزاحمت گردید.

در چند سال اخیر در بعضی از شهرهای ایران وقایعی نظیر قتل برجیس اتفاق افتاده است که از آن میان میتوان واقعه شاهرود و قتل مهندس شهید زاده را در شاهی نامبرد.

برخی معتقدند که این سه واقعه با یکدیگر بستگی دارد، در هر حال اکنون عدۀ از قاتلین بازداشت و پرونده در دادگستری کاشان تحت تعقیب است و تشبثات همدستان آنها بر اثر مقاومت آقای رفیعی دادستان کاشان بلا اثر مانده است. در پایان عین تلگراف شهری کانون پزشکان ایران را به پیشگاه ملوکانه در این باب چاپ و منتظر مجازات مسببین این واقعه هستیم تا عبرت دیگران شده مذهب را وسیله قتل نفس افراد قرار ندهند...

 

پیشگاه مقدس اعلیحضرت همایون شاهنشاهی

بطوریکه خاطر مبارک اعلیحضرت همایونی مستحضر می‌باشد اخیراً دکتر سلیمان برجیس که عمر خود را صرف خدمت پر افتخار پزشکی کرده بود ببهانه معاینه و معالجه بیمار از طرف عده‌ای ماجراجو دعوت و در راه انجام وظیفه مقدس پزشکی بطرز فجیعی در کاشان به قتل رسیده است. گذشته از اینکه این قبیل جنایات در دوران سلطنت آن اعلیحضرت دادگستر بسیار بعید میباشد انعکاس آن در جهان از جنبه بین‌المللی و منشور ملل متفق بی‌اندازه ناپسند بوده و بعلاوه انجام وظیفه پزشکی که حفظ حیات و زندگی افراد بشر است در تمام نقاط کشور مشکل خواهد شد لذا کانون پزشکان ایران که برای حفظ و صیانت حقوق صنفی پزشکان تأسیس و تشکیل گردیده از پیشگاه مبارک شاهنشاهی استدعا دارد که امر مطاع شرف صدور یابد تا محرکین و عاملین این قتل خونین هرچه زودتر به شدیدترین کیفرها برسند و عناصر ماجراجو و جانی را درس عبرتی باشد.

امر امر مطاع مبارک است کانون پزشکان ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]