[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[نشریه:] اخبار امری[۱]

[تاریخ:] تیر ماه ۱۳۲۶

[شماره:] ۳

[صفحه:] ۶٣ و ۶۴

 

[اعلان محفل ملی ایران در مورد درگذشتگان بهائی]

…به کمال تأسّف و تأثّر صعود جناب مهندس عباس شهید زاده، نجل شهید مجید جناب آقا شیخ علی‌اکبر قوچانی، علیهما بهاءالله و رضوانه که در دو سال اخیر به عضویت محفل مقدّس روحانی بهائیان طهران نیز نائل بوده‌اند، بدین وسیله به اطّلاع عموم یاران عزیز الهی می‌رسد. معزّی‌الیه از جوانان فاضل و دانشمند بهائی محسوب که رشتهٴ تحصیلات علمیّهٴ خویش را در دارالعلم فرانسه به پایان رسانیده و چندین سال به کشور مقدّس ایران خدمت نموده و هوش و فراست و احاطهٴ علمیّهٴ ایشان در فنّ معدن‌شناسی مورد تصدیق جمیع بوده است. چند ماه قبل ایشان از طرف بانک صنعتی ایران به ریاست کارخانه‌های نساجی و گونی‌بافی و کنسروسازی شاهی منصوب و خدمات صادقانه و درجات امانت و درست‌کاری‌شان همواره مورد قبول رؤسای مرکزی بوده است. متأسّفانه از بدو ورود به محلّ مأموریت، مواجه با مخالفت‌های شدید نفوس ذی‌غرض بوده و تحریکاتی بر ضد ایشان می‌شده و در بعضی از جراید مرکز نیز مقالاتی به قلم مخالفین درج می‌گردیده است.

روز جمعه دوازدهم تیر ماه سنهٴ جاریه که مصادف با یوم پانزدهم شعبان بوده، ایشان به همراهی عدّه‌ای از رؤسای محلی برای شنا به بابلسر می‌روند و پس از ورود به دریا از انظار ناپدید گردیده و بعد از لحظه‌ای جسد ایشان را به ساحل می‌آورند. چون آثار ضرب در بدن ایشان مشاهده شده، از دفن جنازه در محلّ خودداری و جسد از راه کناره بدون آن‌‌که به شاهی بیاید و مورد تعرّض نفوسی که حاضر به همه‌ گونه اهانت بوده‌اند، قرار گیرد؛ برای معاینهٴ طبی به طهران حمل گردیده و پس از تشریح نعشی (کالبدشکافی) و تصدیق اطبّا که آثار ضرب در جسد کاملاً مشهود است، با حضور جمعی کثیر از بهائی و غیر بهائی و رؤسا و اعضای بانک صنعتی و غیرهم، عصر روز شنبه ۱۳ تیرماه به کمال جلال و روحانیت در گلستان جاوید مدفون گردیدند.

اکثر جراید مرکز مقالاتی انتشار داده و بالصراحه تصدیق نموده‌اند که صعود ایشان از روی سوء نیّت و توطئه و نقشهٴ قبلی مخالفین بوده است. چنان‌که پس از نشر خبر صعود آن متعارج الی الله، اهالی بابل و شاهی و ساری چراغانی نموده و جشن برپا کرده و حتّی در بابل بیانیه‌ای انتشار داده و از این واقعه، اظهار نهایت سرور نموده‌اند. این نفس زکیّه الحمدلله ایّام گران‌بهای حیات را بر وفق تعالیم مقدّسه مبارکه صرف خدمت به نوع نموده و به حُسن خاتمه موفّق گردیده و در پایان زندگانی تأسّی به پدر بزرگوار خویش نموده است. از حقّ جلّ جلاله به کمال تضرّع و ابتهال رجا و مسألت می‌شود که آن روح پاک را غریق بحر رحمت و رضوان فرماید و دیدهٴ بصیرت نفوس غافله را عاقبت به نور هدایت کبریٰ روشن و منوّر سازد. إنّه علی کلّ شیء قدیر

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] [اخبار امری، نشریه رسمی محفل ملّی بهائیان ایران بود که از سال ۱۳۰۱ تا سال ۱۳۵۹ (۱۹۲۲- ۱۹۸۰) انتشار یافت]