[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[برگرفته از سایت:] سرویس خبری جامعه بهائی

[تاریخ:] ۱۳ بهمن ۱۳۸۷ (۱ فوریه ۲۰۰۹)

 

چهار دانش آموز بهائی از حق تحصیل در مدارس کرج و کاشان محروم شدند

آخرین خبرها از ایران

دو دانش آموز بهائی در کرج (خانم مهسا مسطوری و خانم یگانه بهاقلی) و دو دانش آموز در کاشان (خانم هستی فلاح و آقای سینا حقیقی) که همگی طبق گزارشات رسیده به اتهام تبلیغ آئین بهائی از مدرسه اخراج شده بودند، از ثبت نام در ترم جدید بهار هم محروم شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]