[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ ۱۴ تیر۱۳۲۶]

 

متمنّی است سابقه‌ای را که ریاست محترم دفتر اشاره فرموده‌اند، ضمیمه و مرحمت فرمایند.

دبیران، ۱۴ تیر۱۳۲۶

 

[دستنوشته ۱:] در ضمن خبرهای امروز مهندس شهیدزاده در دریا غرق و جسد او را نیز کالبد شکافی نموده‌اند. گمان می‌رود موضوع منتفی باشد. ۱۴ تیر ۱۳۲۶.

[دستنوشته ۲:] برای استحضار به عرض می‌رسد.

[دستنوشته ۳:] ملاحظه شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]