[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] میزان

صفحه ۲

[تاریخ:]  پنج شنبه ۸ آبان ۱۳۵۹- ۲۰ ذیحجه ۱۴۰۰- ۳۰ اکتبر ۱۹۸۰

شماره ۴۳

 

اختناق شاخ و دم ندارد

قسمت چهارم

مهندس مهدی بازرگان

شاید اختناق اصلاً لازم باشد

...اختناق، که شاخ و دم ندارد، همیشه و همه جا وسیله حاکمیت غاصبین و منافقین و ظالمین بوده است در حالیکه منادیان حقیقت و رهروان حق که حسابشان پاک است از محاسبه باک نداشته‌اند و حق و حقیقت و عدالت در محیط‌های روشن و آزاد رشد بهتر کرده احتیاج به تحریف و تحمیل و تهمت و دشنام ندارند.

اما از نظر عملی و تأثیر خارجی، اختناق، هیچوقت موفق نشده است حریف را خاموش و مغلوب سازد. بالعکس سبب شهرت و مظلومیت و بنابراین حیثیت و قدرت شده است، خواه حریف بر حق بوده باشد و خواه باطل.

ملاحظه کنید آنچه اختناق و فشار علیه بهائیها، علیه سیدالشهدا و شیعیان، علیه حزب توده در زمان شاه و علیه عیسی و علی بکار رفت بالمآل بسود مکتب آنها تمام شد. ناحق‌ها و نابکاران قیافه حق به‌جانب و مرید و مدافع پیدا کردند و حق‌طلبان هاله قدس و دولت جاوید یافتند. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]