محمد (سهراب) حبیبی

متولد اسفند ١٣١٢ در همدان

در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۶۰ در همدان تیرباران شد

 

محمد (سهراب) حبیبی در یک خانوادۀ بهائی متولد شد. عضو محفل روحانی محلی[۱] همدان بود و برای رسیدگی به کارهای کتابخانه و مسئولیتهای دیگر به عنوان عضو محفل روحانی همدان، به اتفاق خانواده چند سال در ساختمان مجاور حظیرةالقدس (مرکز بهائیان) همدان زندگی ‌کرد.

در روز ٢٢ مرداد ۱۳۵۹ بازداشت شد و در بامداد ۲۴ تیر ۱۳۶۰ به همراه شش عضو دیگر محفل همدان، محمدباقر (سهیل) حبیبی، حسین خاندل، طرازالله خزین، حسین مطلق، فیروز نعیمی و ناصر وفائی تیرباران شدند. آثار شکنجه بر روی بدن همه آنان به وضوح آشکار بود. جسد آن‌ها در حضور اعضای خانوادهایشان و با آداب بهائی در گورستان بهائیان همدان به خاک سپرده شد.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)

 

 

 

 

[۱]  محفل روحانی محلی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر شهر یا روستا انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن محل است.