[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[کتاب وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی]

بخش هفتم/اقلیت‌ها

[صفحه:] ۵۹۹

شماره ۷۰۸۹ – ۷۷

تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۷۷

 

بسمه تعالی

 

حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی

با سلام

 

نامه شمارهُ ۱۵۶- ۷۷ مورخ ۱۴ شهریور ١٣۷۷ هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، موضوع مسایل مربوط به حقوق اجتماعی اقلیت‌های رسمی و غیررسمی مذهبی به‌ویژه فرقه ضاله بهاییت، که تصویر آن به پیوست ارسال می‌گردد، به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید، پی نوشت فرمودند:

 

"جناب آقای دکتر روحانی

نظر به اهمیت موضوع و لزوم حل اساسی آن لازم است سریعاً با حضور آقایان شوشتری و مهرپرور و نمایندگان قوه قضایی و وزارتخانه‌های اطلاعات و کشور و چند صاحب نظر درد آشنا در دبیرخانه بررسی و نتیجه جهت تصمیم گیری به من یا شورای عالی امنیت ملی ارایه شود. منتظر اقدام هستم."

سید محمدعلی ابطحی

از طرف محمدرضا تابش

 

رونوشت:

- حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای موسوی لاری

وزیر محترم کشور همراه با تصویر

- حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای دری نجف آبادی

وزیر محترم اطلاعات همراه با تصویر

- حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای شوشتری

وزیر محترم دادگستری همراه با تصویر

- جناب آقای دکتر مهرپور

مشاور محترم رییس جمهور و رییس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]