محمد عباسی

متولد ۱۳۱۶ در تربت‌حیدریه، خراسان

در تاریخ ١٨ تیر ۱۳۶۱در قزوین اعدام شد

 

محمد عباسی در یک خانوادۀ مسلمان متولد شد.  در سن ١٠ سالگی در مغازۀ برادرش در مشهد مشغول کار شد. در ۱۶ سالگی به تهران رفت و در یک خیاطی کار کرد.  در ٢٢ سالگی به مشهد بازگشت و سه سال بعد از آن، در سال ۱۳۴۱ ا به آئین بهائی ایمان آورد. بعد ازدواج، در سال ۱۳۴۲ به تهران برگشت. ده سال بعد به قزوین نقل مکان کرد.  مدتی بعد، به یک شهرک صنعتی در نزدیکی قزوین رفت.

در روز ٢١ فروردین ماه ۱۳۶۱ دستگیر شد. نخست در کمیتۀ اسلامی محل بازداشت بود و سپس به کمیتۀ مرکزی قزوین و سرانجام به زندان چوبین‌در منتقل شد.  در روز ١٨ تیر ۱۳۶۱ به همراه سه بهائی دیگر، محمد منصوری، جدیدالله اشرف، و منوچهر فرزانه مؤید اعدام شدند.  اجسادشان در حضور خانواده، در دهکدۀ ککین در ۵۰ کیلومتری قزوین به خاک سپرده شد.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)