محمد اشراقی

متولد ١٢٧٨ در کرمان

در ٩ شهریور ۱۳۶۲ در تهران اعدام شد

 

محمد اشراقی در یک خانوادۀ بهائی متولد شد. در ٢١ سالگی به عضویت محفل روحانی محلی[۱] کرمان انتخاب شد. در سال ١٣٠٨ به اصفهان رفت و در آنجا ازدواج کرد. در سال ۱۳۳۴ بازنشسته شد و در نقاط مختلف ایران برای ترویج آئین بهائی سکونت کرد. در سال ۱۳۴۲عضو هیئت معاونت[۲] شد، و تا زمانی که او را بازداشت کردند عضو این هیئت بود.

در روز ۲۶ بهمن ۱۳۶۱ با تلفن او را به دادستانی احضار کردند. صبح روز بعد در دادستانی حاضر شد و پس از چندین ساعت بازجوئی و تجسس خانه‌اش او را بازداشت کردند و به زندان قصر بزدند. ماه‌ها بعد، وقتی خانواده‌اش برای ملاقات به زندان رفتند، مطلع شدند که اعدام شده است. وقتی به دفتر پزشک قانونی مراجعه کردند، به آن‌ها اطلاع دادند که گواهی فوت در روز ٩ شهریور ۱۳۶۲ صادر شده است.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)

 

 

 

 

[۱] محفل روحانی محلی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر شهر یا روستا انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن محل است.

[۲] هیئت معاونت: افرادی که با تصمیم هیئت مشاورین قاره‌ای برای دوره‌ای پنج‌ساله انتصاب می‌شوند و در حیطه فعالیتشان که معمولاً شامل نواحی کوچک‌تر در یک کشور است، به تشویق افراد و تحکیم جوامع بهائی می‌کوشند.  معاونین در ارتباط با محافل روحانی محلی نقش مشورتی دارند.