[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه شهید بهشتی

 

بسمه تعالی

 

تاریخ ۲ اردیبهشت ۶۳

ردیف ۱۳۹۴ / م

پیوست -----

 

خانم عزت یزدانی دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی

پیرو حکم اولیه شماره ۸۳۹ / م مورخ ۱۸ آبان ۶۲ نظر به اینکه پرونده شما هنوز در دست اقدام بوده و شما تا این تاریخ هیچگونه اعتراضی به این حکم ننموده‌اید لذا بدینوسیله باطلاع میرساند جهت تسریع در بررسی پرونده خویش هرگونه اعتراض خود را با قید آدرس دقیق و احتمالاً شماره تلفن در اسرع وقت به آدرس: تهران – اوین – شورای پذیرش دانشگاه شهید بهشتی ارسال نمائید.

 

شورای پذیرش دانشگاه شهید بهشتی

[مهر رسمی] شورای پذیرش دانشگاه شهید بهشتی

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]