[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[برگرفته از سایت:] سرویس خبری جامعه بهائی

[تاریخ:] ۲۸ بهمن ۱۳۸۷ (١۶ فوریه ٢٠٠٩)

 

آخرین گزارش در مورد محکومیت خانم رحیمی و خانم حسینی

آخرین خبرها از ایران

خانم نسرین رحیمی و خانم مهرانگیز حسینی ساکن همدان، که در سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷) به جرم تبلیغ آئین بهائی دستگیر شده بودند، در تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۰۸ (۳ آبان ۱۳۸۷) در دادگاه محاکمه گردیدند و به یک سال زندان محکوم شدند. آنان هنوز روانۀ زندان نشده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]