[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

یاران ستمدیده و ممتحن الهی در کشور مقدس ایران ملاحظه فرمایند

دوستان محبوب

سحرگاه روز هفدهم شهریور ماه جاری هفت نفر از بهائیان مظلوم و بیدفاع یزد بخاطر تدین بدیانت بهائی که هدفش وحدت عالم انسانی و استقرار ملکوت صلح و سلام در انجمن بنی آدم و ترک تعصبات و خدمت بر ملک و ملت است در کمال مظلومیت و تسلیم و رضا بمیدان قربانی و فدا شتافتند و تاسی به جانبازان عصر رسولی فرمودند و بر خیل بیش از بیست هزار نفر شهداء و عشاق جمال جانان پیوستند و اکنون با رخی تابان در ملکوت ابهی و در محفل ملکوتیان حاضرند. احبای ممتحن و ثابت قدم یزد بشهادت تاریخ درخشان امر الهی از بدایت طلوع انوار هدایت ساغر بلا را لبریز نوشیدند و در میدان فدا و شهادت گوی سبقت ربودند و در آتش بلایا و محن فی الحقیقه رخ برافروختند.

شهادت شهدای سبعه اخیر صفحه دیگری بر صفحات تاریخ افتخارآمیز امرالله در اقلیم یزد مزید نمود و بر فخر و مباهات شهدائیان جمال مبارک در آن خطه مبارکه افزود.

جامعه بهائیان ایران همواره و بخصوص بعد از انقلاب اسلامی ایران بکرات چه کتباً و چه شفاهاً به اولیای محترم امور اعلام نموده است که بهائیان هر چند مروج اخوت و یگانگی بین عموم ابناء بشرند ولیکن به مملکت و موطن خود تعلق شدید دارند و خدمت به ملک وملت را فریضه خود میشمرند. از مداخله در امور سیاسیه بالمره ممنوعند و از هر گونه توطئه و دسیسه و خیانت برکنار. با هیچ حزبی و دسته ای ارتباط ندارند و به هیچیک از دول خارجه متوسل و متشبث نشوند بلکه اطاعت از حکومت را وظیفه خود دانند و بموجب بیان مبارک "و علیکم بولاه المور و ملاذالجمهور" در مورد بروز شدت و بلا و مصیبت و ابتلا حسب الوظیفه به ولاه و اولیای محترم امور تظلم و دادخواهی میکنند اگر احقاق حق فرمودند فنعم المطلوب والا به آنچه واقع شود در کمال توکل و تفویض و تسلیم و رضا تحمل کنند و امور را به مشیت حی قدیر واگذار نمایند و این حقیقتی است که عموم دوستان و آشنایان غیر بهائی که با بهائیان خویشاوند و مرتبط و با مرام و مقصد و روش و سلوک آنان آشنا هستند و همچنین ارباب بصیرت و انصاف که آثار بهائی را مطالعه فرموده اند بآن شهادت می دهند.

از درگاه متعال رجا داریم که هر چه زودتر ابرهای تیره تعصبات و سوءتفاهمات و اتهامات بی اساس نسبت به جامعه بهائی برطرف شود و قضاوتهای عاری از حقیقت و صواب در مورد مرام و مقصد و روش و سلوک افراد این جامعه خاتمه یابد و اولیای محترم أمور در کمال انصاف بصداقت و مظلومیت و اطاعت جامعه بهائی اعتراف و با این جامعه مظلوم و بی دفاع بعدالت معامله فرمایند.

از یاران عزیز مستدعی است بیاد این شهدای فی سبیل الله محافل تذکر منعقد و دقایقی بزیارت آثار و آیات الهیه پردازند.

محفل روحانی ملی بهائیان ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]