[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شمع‌ها را فروزنده نگاه داریم

ستایندگان اسم اعظم در مهد امراللّه علیهم بهاءالله

در بحبوحهٴ این جهان منقلب و مضطرب و پر ‌ابتلا که ارکان مدنیت مادیه متزعزع، نظم جهان پریشان و ملل عالم در طوفان سهمگین مصائب و مشاکل مختلفهٴ متنوعه گرفتارند، اهل بهاء و برگزیدگان حضرت کبریاء و مروجین مدنیت لا‌شرقیه و لاغربیه الهیه بر بسیط غبرا که تحقق وعود صریحه الهیه را به چشم ظاهر مشاهده می‌کنند به کمال شکر و سرور و تسلیم و رضا متوکلا علی‌الله، منقطعا عمّا سواه به اجرای رسالت عظیم روحانی خویش در عصر تکوین دور الهی مشغول و به ایفای وظائف مقدسه خود در سبیل انتشار پیام نجات بخش حضرت بهاءالّله و تاٴسیس ارکان مدنیت روحانی اب آسمانی ماٴلوفند.

در مهد امراللّه تحقق وعود الهیه که کل ممهّد سبیل برای ظهور و بروز قوای مکنونه روحانیه و حصول ابهی و اشرف آمال اهل بهاء می‌باشد، شرایطی را بوجود آورده که این مشتاقان ناتوان را بر آن می‌دارد تا با قلوبی طافح از عشق و خلوص و عبودیت و محویت، یکایک یاران غیور و مخلص و فداکار الهی را مخاطب قرار داده و استدعا نماید که با توجه به موقعیت خطیر و حساس کنونی و با تمسک به عروة‌الوثقای تعالیم الهیه و نصوص مقدسه، به آنچه شایسته و لایق مقام ایشان در این ایام است قیام و اقدام فرمایند، هر چند اطمینان محکم داشته و دارند که نمایندگان منتخب ایشان اعضای محافل مقدسه روحانیه، چون جبال راسخهٴ متینه، در طوفان مصائب و مشاکل ایستاده‌اند و به کمال متانت و استقامت به خدمت قائم‌اند و در ا ین سبیل قضایای الهی را شاکر و حامد. به فرمودهٴ قلم اعلی "از بلا پروا ندارند و از قضاء احتراز نجویند". در جمیع احوال به آیات باهرات نازله از یراعه مبارکه متذکرند: "قد جعل‌الله البلاء غادیة لهذه‌الدسکرةالخضرا و ذبالة لمصباحه الذی به اشرقت‌الارض والسماء".

به موجب وصایای الهیه عمل می‌نمایند و تا نفس اخیر به خدمت مداومت می‌دهند و در این سبیل زنده برگشتن ز کوی دوست را شرط عشق نمی‌دانند. ولکن شما ای ستایندگان اسم اعظم، شما ای مشاعل حب و وفا یوم یوم شماست، فرد فرد عزیزانی که در این کشور مقدس پراکنده‌اند، در هر نقطه از این سرزمین که کوه و دشتش به خون باسلان و مبارزان عصر رسولی رنگین شده ساکن باشند، باید به موقع و موقف خطیر خود توجه نموده و به آنچه در این ایام سزاوار خدمت به آستان حضرت کبریا‌ست قیام فرمایند. هر قدر وقایع آتیه شدید و طوفان حوادث سهمگین و نزول مشاکل متواتر باشد بر میزان استقامت بیفزایند و علم‌های نصرت امر الهی را با بازوان محبت، بر سینه‌های مومن خود محکم تکیه دهند و افراشته نگاه دارند، و به ضعف و عجز خود نظر ننمایند به عظمت و اقتدار خداوند مقتدر خویش ناظر باشند و به امدادات غیبیه رب‌البریه توکل فرمایند، جز به وظایف مقدسه روحانیه خویش به چیزی نیندیشند و به هیچ فرد یا تشکیلی ناظر نباشند. به عبارت دیگر هر یک از آن یاران با وفا باید تصور فرماید که در سراسر کره ارض، او تنها فردی است که تاج وهاج تعالیم الهیه را بر سر دارد و علم نجات بخش حضرت بهاءالله را برای عالم انسان به دست گرفته تا با عزمی متین و اراده‌ای آهنین و قدمی استوار و قلبی امیدوار، مشی انحراف ناپذیر خود را در شاهراه منتخب الهی ادامه دهد و با رخی افروخته و گردنی افراشته چشمان پر فروغ خود را به افق ذهبی امرالله بدوزد و سوای آن بهیچ امری اعتنا ننماید.

یاران عزیز و محبوب آثار و نصوص مبارکه درباره حیات فرد بهائی و عائله بهائی به حدی وفیر و کثیر است که بدون تردید هر یک از آن عزیزان، مکرّر زیارت و تلاوت نموده و نصایح اقلام مبارکه طلعات مقدسه و حضرت ولی‌امرالله را در این زمینه به خاطر سپرده‌اند. آنچه امروز علی‌الخصوص یاران را به آن متذکر می‌سازیم آن است که در این ایام بیش از هر وقت دیگر باید به اهمیت حیات روحانی در عائله بهائی توجه و از آن بهرهٴ کافی گرفته شود. هر قدر مشاکل آتیه محتملاً شدیدتر گردد، این نکته اهمیت بیشتری خواهد یافت.

ما باید در هر خانه بهائی معبدی از عشق و ایمان بسازیم و در آن با تلاوت آیات مبارکه و ادعیه روح بخشنده، جان و روان خود را از آلام دنیویه شفا و تسکین بخشیم، هر روز و هر شب ضیافت روحانی داشته باشیم و بزم ملکوتی بر ‌پا کنیم، سرود ایثار و فدا زمزمه نمائیم و به تهلیل و تجلیل و تسبیح خداوند مهربان مشغول شویم. اگر مدرسه نداریم خانهٴ خود را دبستان الهی سازیم و به تعلیم و تدریس جوانان و نونهالان خویش پردازیم درس اخلاق دهیم و ایشان را برای خدمات روحانیه مجهز و آماده سازیم. اگر مطبعه و نشریه نداریم به بحر ذخّار آثار الهیه توجه نمائیم و عطش روح را به ماء عذب ادعیه و مناجات تسکین دهیم و به خاطر داشته باشیم اگر هموطنان اسم اعظم محروم و ممنوعند، ولی بانگ یا بهاءالابهی در متجاوز از یک صد هزار نقطۀ عالم به مشامع جهانیان می‌رسد و تعالیم حضرت بهاءالله در اطراف و اکناف چه به وسیله افراد جند هدی و چه از طریق وسایل ارتباط جمعی خصوصی و عمومی منتشر میشود و هر روز گروه بیشتری از ساکنین کرهٴ ارض پیام الهی را لبیک گفته و به اردوی عظیم سازندگان جهان فردا می‌پیوندند و قلوبشان اطمینان می‌یابد که با توجه به ثمرات تکنولوژی عصر، حاضر اگر قرار باشد تمدن انسان بر کره خاک استوار یابد عالم بشر محتاج تربیت انسانی و با روحی جدید و در ظل نظمی بدیع روحانی می‌باشد و این همان رسالت بزرگی است که آئین حضرت بهاءالله برای عصر ما بر عهده دارد و حصول چنان فردائی ذهبی غایت قصوائی است که عالم بشریت تحت تاٴثیر قوای وحدت بخشنده امر الهی به سمت آن سیر می‌کند.

همانطور که اهراق دماء بریئه شهدای عصر رسولی به فرمودۀ حضرت ولی مقدس امرالله، باعث انتشار امر یزدانی در اقطار عالم شد، مقدّر آن است که در این برهه از عصر تکوین دور الهی، مصائب و بلایای وارده بر هم‌وطنان اسم اعظم در مهد امرالله و ظهور و بروز مراتب ایثار و فدا از جانب فرد فرد یاران، منشاء و منبع قوای روحانیه جدیدی شود تا سیر جامعه‌های بشری را به سمت اهداف عالیه الهیه تسریع بخشد. علیهذا آن عزیزان دل و جان در سراسرکشور مقدس ایران باید به رمز "بلائی عنایتی ظاهره نار و نقمة و باطنه نور و رحمة" توجه فرمایند و به کمال عشق و خلوص مناجات کنند و مراتب شکر و سپاس بجا آورند که مشیت الهی به صرف فضل و موهبت به نسل ما افتخار آن را ارزانی داشته است تا با تحمل رنج و بلا و ایثار جان و مال به حیات نا چیز انسانی خود شکوه روحانی بخشیم. "هل من موهبة اعظم من هذا؟ لا‌والله.

دوستان عزیز نازنین اگر بخواهیم تمنیّات خاضعانة این محفل را در محضر شما خلاصه کنیم باید بگوئیم:

هر قدر آتیهٴ نزدیک تیره و تاریک باشد، شما سپاهیان باید شمع‌های عشق و ایمان را در خانه‌های دل فروزنده نگاه دارید مبادا به اریاح ظلم و اعتساف خاموش شوند. فدای یکا‌یک آن مشاعل حب و وفا.

محفل روحانی ملی بهائیان ایران

دیماه ۱۳۵۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]