مهدی انوری

متولد ١٣٠٠ در تفت، شیراز

در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۵۹ در شیراز تیرباران شد

 

مهدی انوری از سن ۱۴ سالگی در داروخانۀ پدرش به کار مشغول بود تا اینکه در سال ١٣٣٣ خود او داروخانۀ دیگری باز کرد. در سال ۱۳۳۵ ازدواج کرد. چند سال بعد با همسرش به مشهد نقل‌مکان کردند تا همسرش بتواند به در رشتۀ پزشکی دانشگاه مشهد تحصیل کند. بعد از اتمام دانشگاه پزشکی به شیراز بازگشتند. بعد به آباده رفتند. در آباده به عضویت محفل روحانی محلی[۱] و همچنین هیئت مساعدین[۲] انتخاب شد.

در روز ١٨ مرداد ۱۳۵۹ به همراه سه عضو دیگر محفل روحانی آباده، هدایت الله دهقانی، ابراهیم یزدانی و وجیه‌الله فروزان بازداشت شدند. دو روز بعد به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شد. در روز ۲۴ دی ۱۳۵۹ ابراهیم یزدانی و وجیه الله فروزان آزاد شدند. او و هدایت الله دهقانی، دو ماه بعد در روز ۲۶ اسفند ۱۳۵۹ تیرباران شدند. اجسادشان در روز ٢٧ اسفندماه ۱۳۵۹ در حضور خانواده و جمع بزرگی از دوستانشان در شیراز به خاک سپرده شد.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)

 

 

 

 

 

[۱]  محفل روحانی محلی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر شهر یا روستا انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن محل است.

[۲] مساعدین: اعضای هیئت‌های معاونت، افرادی را با عنوان مساعد انتصاب می‌کنند تا آن‌ها را در انجام وظایفشان در سطح محلی کمک کنند. هیئت معاونت: افرادی که با تصمیم هیئت مشاورین قاره‌ای برای دوره‌ای پنج‌ساله انتصاب می‌شوند و در حیطه فعالیتشان که معمولاً شامل نواحی کوچک‌تر در یک کشور است، به تشویق افراد و تحکیم جوامع بهائی می‌کوشند.  معاونین در ارتباط با محافل روحانی محلی نقش مشورتی دارند.