مهدی امین امین

متولد ١٣ تیر ۱۲۹۵ در تهران

در تاریخ ۶ دی ۱۳۶۰ در تهران اعدام شد

 

مهدی امین امین از دانشگاه تهران لیسانس حقوق گرفت و دفتر حقوقی تأسیس کرد. در سال ۱۳۳۲ که بهائیان یزد مورد حمله و فشار قرار گرفتند، او همراه با دو وکیل بهائی دیگر، از طرف محفل روحانی ملی[۱] مأمور شدند از اعضای زندانی‌شدۀ محفل روحانی محلی[۲] یزد در دادگاه دفاع کنند، و دادگاه به نفع بهائیان حکم داد.

بعد از ناپدید شدن اعضای محفل روحانی ملی اول، عضو دومین محفل روحانی ملی ایران شد. در روز ٢٢ آذر ۱۳۶۰ به همراه هفت عضو دیگر محفل روحانی ملی، ژینوس نعمت محمودی، کامران صمیمی، محمود مجذوب، جلال عزیزی، سیروس روشنی، عزت‌الله فروهی و قدرت الله روحانی بازداشت و در روز ۶ دی ۱۳۶۰ اعدام شدند. اجساد آنان را به خانواده‌هایشان ندادند و احتمالاً مأمورین دولتی آن‌ها را به خاک سپردند.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)

 

 

 

[۱]  محفل روحانی ملی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر کشور انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن کشور است.

[۲]  محفل روحانی محلی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر شهر یا روستا انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن محل است.