[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] موسسه فرق و اديان زاھدان (مفاز)

[تاریخ:] ٨ نوامبر ٢٠١۴ [١٧ آبان ١٣٩٣]

 

برگزاری دوره نقد فرق ضاله و اديان انحرافی در مسجد حضرت ابوالفضل عليه السلام زاھدان

موسسه فرق و اديان زاھدان (مفاز) در راستای آگاه سازی اقشار مختلف جامعه از خطرات حضور فرق ضاله و اديان انحرافی اقدام به برگزاری دورهای کوتاه مدت در مسجد حضرت ابوالفضل عليه السلام شھرستان زاھدان نمود.

در اين دوره که طی سه شب و با استقبال جوانان منطقه زيباشھر برگزار گرديد، سه موضوع شناخت و نقد "جريانھای تکفيری"، "تحجر و جمود" و "بھائيت" توسط کارشناسان موسسه مفاز تدريس شد.

حجه الاسلام والمسلمين نواب در اولين جلسه اين دوره با موضوع "نقد جريانات تکفيری" ضمن بيان تاريخچه و اھداف جريان سلفيت، فعاليتھای امروز گروھکھای سلفی را مورد بررسی قرار دادند.

در دومين جلسه نيز حجت الاسلام يعقوبی به "نقد و بررسی جريانات امروز تحجر و جمود" مانند انجمن حجتيه و جريان موسوم به شيرازی ھا پرداخته و خطر نفوذ تفکرات متحجرانه که قشر متدين و مذھبی جامعه را مورد ھدف قرار داده تبيين نمودند.

"شناخت و نقد بھائيت" و بررسی وضعيت کنونی اين فرقه ضاله نيز در جلسه سوم توسط حجه الاسلام والمسلمين نواب مطرح گرديد.

لازم به ذکر است اولين دوره نيز در مسجد سيدالشھداء اين شھرستان برگزار شد که تعدادی از جوانان و علاقه مندان در اين جلسات شرکت نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]