[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] مد ساب

[تاریخ:] ١ آبان ١٣٩٣

 

برپائی دوره ی آموزشی نقد و بررسی تفکرات انجمن منحرف حجتیه، فرقه ی ضاله بهائیت

خبرنگار وب دا در گفتگوی کوتاه با سید احمد احمدی نسب مدیر حراست دانشگاه عنوان کرد: باتوجه به فعالیت های منافقانه ی انجمن منحرف حجتیه در سطح کشور و بخصوص در سطح شهرستان سبزوار بمنظور جذب هوادار از بین افراد متدین و جامعه ی نخبگان شهرستان، دانشگاهیان و فرهنگیان متدین، مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سبزوار با همکاری بنیاد هابیلیان نسبت به برگزاری کارگاه آموزشی تبارشناسی نفاق با تاکید بر انجمن منحرف حجتیه، فرقه ی ضاله ی بهائیت اقدام نمود .

احمدی نسب در ادامه افزود: این کارگاه آموزشی که بطور کامل در طی چهار روز برگزاری که یکی از گروه های هدف، جامعه ی دانشگاهی را در بر گرفته بود در سه نوبت متوالی برای همکاران دانشگاه علوم برگزار گردید، ایشان با تاکید بر دستور ریاست محترم دانشگاه مبنی بر ماموریت ویژه به مدیریت حراست دانشگاه بلحاظ حضور فعال و موثر اعضای هیات رئیسه و شورای دانشگاه، اعضای هیات علمی، پزشکان و پیراپزشکان و پرسنل اداری شاغل در سطح دانشگاه و با هماهنگی بعمل آمده با معاونت توسعه دانشگاه مقرر گردید تا کلیه ی شرکت کنندگان و گواهینامه و امتیاز آموزشی برخوردار گردند.

مدیر حراست دانشگاه در پایان افزود: حسب دستور ریاست دانشگاه بلافاصله اطلاع رسانی از طریق سایت دانشگاه انجام شد و با استقبال چشمگیر همکاران مواجه و حدود ۶۰۰ نفر در سه نوبت در این کارگاه آموزشی شرکت و از نمایشگاه بصیرت (بررسی اسناد محرمانه) بازدید بعمل آوردند.

گفتنی است با توجه به تقاضاهای مکرر همکاران فایل محتوای آموزشی ارائه شده در کارگاه بصورت پاور پونت در سایت دانشگاه و در قسمت مدیریت حراست جهت استفاده ی همکاران موجود میباشد. /موسی الرضا رشید نژاد

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]