[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] مدرسه علمیه حضرت زینب

[تاریخ:] ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

 

مصاحبه از حجت الاسلام حسینی کوهستانی رئیس سازمان تبلیغات استان یزد و عضو کمیسیون فرق و مذاهب استان

لطفاً بفرمایید چه فرقه هایی در استان یزد فعالیت دارند؟... از فرق دیگری که تحت لوای اسلام در کشور و در استان یزد هستند صوفی ها، انجمن حجتیه، بهائیت و برخی عرفان های نوظهور هستند....

بهائیت که یک فرقه ی ۱۰۰% ضاله هستند نیز دراستان یزد فعالیت می کنند که جمعبت آنها زیر ۸۰۰ نفر است که البته ملزم به رعایت قوانین خاص خود از سوی حکومت اسلامی هستند ازمله [ازجمله] اینکه آنها حق هیچ گونه تبلیغ عقاید خود را ندارند و

میزان رشد و فعالیت بهائیت در استان چگونه است آیا قوه قضائیه در این خصوص با آنها برخوردارد؟

اینکه گفته شود بهائیت در استان در حال رشد هستند درست نیست و گرنه جمعیتشان باید بیش از این می بود ضمن اینکه در مواردی که باید با آنها برخوردی شود حتماً با آنها برخورد خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]