[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره: -----

تاریخ: -----۱۳۶

پیوست-: -----

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

 

مدارک لازم برای اخذ گواهی انحصار وراثت

۱- دادخواست یک برگ

۲- گواهی فوت متوفی (از اداره آمار تهیه شود)

۳- گواهی مالیات بر ارث (این مدرک از وزارت دارائی باید اخذ شود)

۴- فتوکپی شناسنامه وراث (فقط صفحه اول)

۵- در صورتی که متوفی کلیمی، مسیحی یا زردشتی باشد گرفتن تقسیم‌نامه ارث از مراجع مذهبی الزامی است.

۶- استشهادیه چاپی این برگ را مجاناً از دفتر دادگاه گرفته و بدون قلم‌خوردگی تکمیل و سپس سه نفر گواه آن را دریکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی امضاء نموده و امضاء گواهان به‌وسیله همان دفترخانه تصدیق شود.

۷- فتوکپی عقدنامه (در صورتی که متوفی بهنگام فوت همسر داشته باشد)

۸- اصل شناسنامه‌ها و عقدنامه را جهت ارائه به دادگاه همراه داشته باشید.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]