[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] المدینة بزبان فارسی

[تاریخ:] ۲۸ ذیقعده ۱۴۰۳ – ۱۴ شهریور ۱۳۶۲

[شماره:] چهارم

[صفحه:] ۶

 

گفتگو با یک زائر ایرانی

حجتیه در دولت هم نفوذ کرده بود...

...ممکن است خودتان را معرفی کنید؟

- خیر!

اگر علتش را درست فهمیده باشم استنکاف شما باین دلیل است که ... بهر حال دست کم میتوانید بگوئید اهل کجا هستید؟

- اهل تهران.

این روزها خبرهای زیادی راجع به درگیریهایی که بین گروههای حجتیه و گروههای دیگر بوجود آمده است در مطبوعات جمهوری اسلامی به چاپ رسیده است و حتی گفته میشود که ترمیم کابینه جمهوری اسلامی هم در ارتباط با همین درگیریها بوده است. میخواستم نظر شما را بعنوان یک زائر خانه خدا که از ایران آمده است در این زمینه بدانم...

...اینها در زمان شاه همه‎اش با بهائی‎ها مبارزه میکردند اصلا کاری به سیاست نداشتند. وقتی همه تو زندان بودند اینها فقط با بهائی‎ها مبارزه میکردند. توی کارهای دیگر دخالت نمیکردند و به ما هم سفارش میکردند دخالت نکنیم. به همین دلیل آنها از همون روز اول از خط امام خارج بودند. من خودم البته زندان نبودم ولی یکدفعه که پسر عمویم را بردند زندان وقتی آمد بیرون گفت توی ساواک خیلی از رهبر اینها تعریف میکنند وقتی ساواک تعریف میکنند. وقتی ساواک اینطور تعریف میکند اینها میخواهند بگویند رهبران ما ساواکی نیست ...

...آیا رابطهای هم بین گروه حجتیه و مراجع تقلید وجود دارد؟

- در اینمورد شایعات فراوانی وجود دارد. اما من خودم قبل از انقلاب وقتی در قم بودم دار و دسته حجتیه تلگراف زدند به شریعمتداری و گفتند ما با بهائیها مبارزه میکنیم اما خط امامیها نمیگذارند...

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]