[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

دفتر نخست وزیر؛ شمارۀ: ۱۳۴۴؛ تاریخ پاک‌نویس: ۱۲/۷، تاریخ ثبت: ۱۵/۷/۲۳

 

آقای صدریّه، نمایندهٴ محترم مجلس شورای ملّی

عطف به یادداشتی که در باب حادثهٴ اخیر شاهرود و وضع دادگستری آن‌جا مرقوم فرموده‌اید، اشعار می‌دارد: شرح لازم با توجّه به تمام مندرجات آن [نامه]، به جناب آقای وزیر دادگستری نوشته شد. از وزارت کشور نیز گزارشی از جریان کلّی امر و نتایج بازرسی و اقداماتی که به عمل آمده و نظری که دارند، خواسته شده است. امیدوارم با اقداماتی که در جریان است، نظر جناب‌عالی نسبت به تعقیب مرتکبین واقعهٴ مزبور و جلوگیری از وقوع نظایر آن از هر جهت تأمین گردد. از نتیجه بعد مستحضر خواهید شد.

معاون نخست وزیر

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]