[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم شیر و خورشید]

وزارت کشور، ادارۀ انتظامات؛ شمارۀ: ۱۷۱۶۸ / ن/ ۲۴۳۳ / م؛ تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۲۵؛ محرمانه

 

جناب اشرف آقای نخست وزیر

پیرو معروضهٴ شمارۀ ۱۸۷۵۱ / ۵۷۷۳۶ – ۶ آبان ۱۳۲۵ به عرض می‌رساند: طبق اطّلاع واصله از وزارت دادگستری مأمور مخصوص برای رسیدگی اختلاف بین بهائیان و مسلمانان و قتل عیسیٰ طفل ۶ ساله به محلّ اعزام گردیده است. پس از حصول نتیجه، چگونگی را به استحضار خاطر عالی گزارش می‌نماید.

وزیر کشور، [امضاء: از طرف، فریدونی]

 

[حاشیهٴ ۱:] پیشینه، ۲۶ آبان.

[حاشیهٴ ۲:] دفتر محرمانه، شمارۀ پیروی ضمیمه شد، ولی متمنّی است برای شمارۀ ۹۸۳۱ به یادداشت پیوست مراجعه فرمایید. ۲۶ آبان.

[حاشیهٴ ۳:] شمارۀ ۲۲۰۳ – ۲۶ آبان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]