[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

[آرم]

بنیاد شهید انقلاب اسلامی

تاریخ ۹ آذر ۱۳۷۱

شماره: ۲ /۴۸۳۳

پیوست -----

[ناخوانا] امام خمینی

محرمانه مستقیم

دفتر مرکزی

مدیریت امور ایثار گران نزاجا (دایره شهداء)

سلام علیکم:

احتراماً عطف بنامه شماره ۳۸ /۰۲ /۷۱۳ /۱۶۰۸ مورخ ۵ آذر ۱۳۷۱، در خصوص مرحوم غلامرضا اعلائی ایلخچی فرزند عنایت دارای پرونده موقت و راکد ۵۳۵۹ /۱۰ / ش این بنیاد باستحضار میرساند نامبرده وابسته به گروه فرقه ضاله بهائیت بوده و اکنون مادر و کلیه اعضای خانواده دارای همان مرام و مسلک میباشند، لذا برابر ضوابط هیچگونه اقدامات رفاهی جهت مادر مشارالیه مقدور نمیباشد. ظ

معاون سرپرستی دفتر امور تهران

[اسم ناخوانا]

[امضا]

[مهر رسمی]

بنیاد شهید انقلاب اسلامی ۱۳۵۸

 

بایگانی شود

۲۳ آذر ۱۳۷۱

[آدرس]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]